zastava

«MEŠIĆ COM» d.o.o. BiH
Građevinsko trgovinsko preduzeće
Kerepski put bb,
76250 Gradačac
Bosna i Hercegovina

PDF dokumenti
Uvjerenje o PDV registraciji
Uvjerenje po poreskoj registraciji

Centrala
+387 (35) 861 400

Fax
+387 (35) 861 402

Email & web
info@mesic-com.ba
www.mesic-com.ba