zastava
«MEŠIĆ COM» d.o.o. BiH

Građevinsko trgovinsko preduzeće

Kerepski put bb,
76250 Gradačac
Bosna i Hercegovina

Centrala
+387 (35) 861 400
Fax
+387 (35) 861 402

Email & web
info@mesic-com.ba
www.mesic-com.ba

PDF dokumenti
Uvjerenje o PDV registraciji
Uvjerenje po poreskoj registraciji

zastava
«MEŠIĆ COM» d.o.o. Croatia
Projektiranje, građenje, nadzor i trgovina

Strojarska 22/II
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Centrala
 +385 (0)1 6061 510
Fax
 +385 (0)1 6061 511

E-mail & web
info@mesic-com.hr
www.mesic-com.hr

zastava
MC-PLUS d.o.o. Croatia

Građevinsko trgovinsko preduzeće

Hrvatskoselska b.b.
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Centrala
+385 (0)1 6566 945
Fax
+385 (0)1 6566 944

E mail & web
info@mc-plus.hr
www.mc-plus.hr